ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

   เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดยางเอน  

                                                                                          เนื้อร้อง สมชาย  เสริมสุข                                      

               มาเถิดพวกเรา  โรงเรียนวัดยางเอน  พวกเรามุ่งเน้น พากเพียรในการงาน  ซื่อสัตย์สุจริตจิตตั้งปณิธาน  เพื่อการศึกษาทุกระดับกับทุกคน สัญลักษณ์  ว.อ  นั้นขอผูกพัน  ภักดีสถาบัน ช่วยกันรุดหน้า  เกียรติก้องเกรียงไกรยิ่งใหญ่วัฒนา  ขึ้นชื่อฤาชาโรงเรียนวัดยางเอน

มาเถิดพวกเรา  โรงเรียนวัดยางเอน  พวกเรามุ่งเน้น พากเพียรในการงาน ซื่อสัตย์สุจริตจิตตั้งปณิธาน  เพื่อการศึกษาทุกระดับกับทุกคน   สัญลักษณ์  ว.อ  นั้นขอผูกพัน  ภักดีสถาบัน ช่วยกันรุดหน้า  เกียรติก้องเกรียงไกรยิ่งใหญ่วัฒนา  ขึ้นชื่อฤาชาโรงเรียนวัดยางเอน
 

คลิกที่นี่เพื่อฟังเพลง


 

 เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดยางเอน  

                                                                                          เนื้อร้อง สมชาย  เสริมสุข    

มองแววตาเปี่ยมความสุขความสดใส
ในดวงใจที่งดงามด้วยความมุ่งมั่น
สีม่วงเหลืองสื่อความหมายสายสัมพันธ์
สุดขอบฟ้าร่วมสร้างสรรค์ความมั่นคง
 
มีความหวังความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว
มีความคิดความจริงใจให้ทุกๆที
มีความความรักสมัครสมานสามัคคี
มีแต่น้องมีแต่พี่ชาวว.อ.
 
ชาวยางเอนรวมหัวใจในวันนี้
ชาวยางเอนมุ่งศักดิ์ศรีที่สูงส่ง
ลูกยางเอนจะขอย้ำเจตจำนง
เพื่อยางเอนจะซื่อตรงคงความดี

คลิกที่นี่เพื่อฟังเพลง