ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดค่ายคุณธรรมชั้นนำตามหลักวิถีพุทธและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดโครงการค่ายคุณธรรมชั้นนำตามหลักวิถีพุทธและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดยางเอน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และดำรงชีวิตตามหลักของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยได้รับความอนุเคราะคณะวิทยากร   จากกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และคณะพระอาจารย์จากวัดยางเอน เป็นพระวิทยากรตลอดกิจกรรม ด้วยความร่วมมือของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,23:33   อ่าน 235 ครั้ง