ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 และจัดตลาดนัดมือสอง
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเอน หมู่ที่ ๖ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กตระหนักความสำคัญของตนเอง รู้สิทธิหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป  โดยโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำนักเรียนร่วมทำการแสดงบนเวที และมีการจัดตลาดนัดมือสองภายในงาน โดยมีการจำหน่ายสินค้ามือสอง คุณภาพดี เพื่อลดปัญหาการสร้างขยะในสังคม เป็นการนำของกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้เห็นคุณค่าของสิ่งของ โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากคณะครูเพื่อนำมาจำหน่ายในตลาดนัดมือสอง และนำรายได้มาบริหารจัดการในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,23:38   อ่าน 17 ครั้ง