ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ
 วันที่ 17 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โดยมีนายวงศกร  บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) และครูหฤทยา ทองเพ็ชร หัวหน้าโครงการโรงเรีียนปลอดขยะ และคณะครูให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ ตลอดจนนำชมแหล่งเรียนรู้และแหล่งจัดกิจกรรมด้านขยะของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,18:11   อ่าน 197 ครั้ง