ภาพกิจกรรม
โรงเร่ียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะและเสวนาการลดปัญหาขยะในสถานศึกษา
วันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเร่ียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะและเสวนาการลดปัญหาขยะในสถานศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 โดยมีนายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,18:46   อ่าน 91 ครั้ง