ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับครูพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) เข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2562 จากนาย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู ประจำป 2562 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ขอแสดงความยินดีและขอให้รักษาความดีไว้ตลอดไป
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,19:25   อ่าน 113 ครั้ง