ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนวัดยางเอนฯ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมเดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้เดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562 เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งคณะครูได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตาม และรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,17:55   อ่าน 198 ครั้ง