ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดยางเอนฯ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ
ฝ่ายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ตามนโยบายของ สพฐ.ที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพจำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 6 ชม. คือ 1. หลักสูตรช่างตัดผมชาย และ 2 . หลักสูตรทำอาหารและขนม โดยมีนายดิเรก อาจบัว เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนตลอดกิจกรรม ซึ่งให้นักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง และมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นทักษะด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือตัวเองต่อไป
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,18:00   อ่าน 170 ครั้ง