ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้น ม. 1เข้าร่วมงาน มหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 36 คน เข้าร่วมงาน
มหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนักเรียนได้รับฟังการเสวนาด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพในหลากหลายอาชีพ
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ และแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,18:51   อ่าน 42 ครั้ง