ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน 2562
วันที่ 20 มีนาคม 2562 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมรณรงค์กิจกรรมเลือกตั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและปลูกฝังด้านประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต โดยมีผู้สมัคร 2 พรรคคือหมายเลข 1 พรรคดีพรรคเด่นพรรคนี้เน้นพัฒนา และหมายเลข 2 พรรคสังคมนิยมเสรี โดยผลการเลือกตั้งพรรคหมายเลข 1 ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 140 คะแนน พรรคหมายเลข 2 ได้คะแนน 103 คะแนน และไม่ประสงค์ลงคะแนน  8 คะแนน รวมผู้มาเลือกตั้ง 251 คน
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,11:19   อ่าน 240 ครั้ง