ภาพกิจกรรม
รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2562
วันที่ 22 มีนาคม 2562 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร์ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยโรงเรียนฯ ได้จัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้งขึ้นในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านยางเอน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตระหนักและทราบข่าวสารการเลือกตั้งอย่างถูกต้องและสุจริต และเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับ
นักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,20:59   อ่าน 326 ครั้ง