ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เบิกบานบัณฑิตน้อย ร้อยรักวันฟ้าใส ประจำปี 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เบิกบานบัณฑิตน้อย ร้อยรักวันฟ้าใสขึ้น
เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการ
จัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ตลอดปีการศึกษา 2561 มีการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
และได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมผู้ปกครองมอบอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู
นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี โดยมีนายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเ(ประชานุเคราะห์) เป็นประธานในพิธี
ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1te5z2dw08qTj7bGRNh4GwOAHv7pBBp9F?usp=sharing
 
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,15:29   อ่าน 110 ครั้ง