ภาพกิจกรรม
มอบปัจจัยนักเรียนยากจนและประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2561 และมอบเงินปัจจัยนักเรียนยากจนประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานปัจฉิมนิเทศและชมนิทรรศการของโรงเรียนในกิจกรรมเปิดโลกวิชาการประจำปีการศึกษา 2561
 
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,16:14   อ่าน 178 ครั้ง