ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนทุกวัน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนโยบายร่วมรับนักเรียนบริิเวณหน้าโรงเรียนร่วมกับครูเวรประจำวันเพื่อพบปะพูดคุยสอบถามและรู้ถึงสภาพการมาโรงเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองในการมาส่งบุตรหลานซึ่งจะเป็นสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดยได้รับการตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี 
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,20:58   อ่าน 66 ครั้ง