ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปรับสภาพพื้นฐานนักเรียนตามค่านิยม 12 ประการ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมปรับสภาพพื้นฐานนักเรียนตามค่านิยม 12 ประการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนมีวินัยคู่คุณธรรม มีความสุขในการเรียนในสถานศึกษา ซึ่งแบบออกเป็น 13 ฐานการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์ฐานการสอนภาษาจีนจากนทีมงานเสวียอูู้ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ 
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,21:15   อ่าน 380 ครั้ง