ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 พ.ค.62 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมวางแนวทางการจัดการศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และมอบเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และประชุมชั้นเรียน Classroom Meeting เพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,18:10   อ่าน 169 ครั้ง