ภาพกิจกรรม
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2562
วันที่ 17 พ.ค.62 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสร้างความสำพันธ์อันดีระหว่างวัดและโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,18:13   อ่าน 103 ครั้ง