ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิต
  วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิต  ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการสร้างองค์ความรู้และทักษะชีวิต
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,22:15   อ่าน 170 ครั้ง