ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กลุ่ม6 นเรศวร ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562 ขึ้น ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 7 รายการ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาไทย และเป็นตัวแทนของกลุ่มนเรศวรเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://sites.google.com/site/naresuanplk1/pramwl-phaph-khaeng-phasa-thiy62
ิดตามข่าวสารทั้งหมดของการแข่งขันได้ที่  https://sites.google.com/site/naresuanplk1/thai2562-1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,17:22   อ่าน 215 ครั้ง