ภาพกิจกรรม
ประชุมกลุ่มนเรศวร 2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มนเรศวรโดยนายวงศกร บุญคง ประธานกลุ่มนเรศวรจัดการประชุมผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนเรศวรขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)โดยมีนายพงษ์ไชย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานในพิธี และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนโดย ศน.ปิยนารถ สุขม่วง และศน.ปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดกิจกรรม โดยคณะครูกลุ่มนเรศวรได้รับความรู้และทักษะการจัดการเรียนแบบสร้างสรรค์ ตลอดจนได้พบปะเพื่อนครูในกลุ่มและได้ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มนเรศวร

ดูภาพการประชุมทั้งหมดที่ https://photos.app.goo.gl/PUXrXbKUPr4UNbMEA
 
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2562,14:40   อ่าน 146 ครั้ง