ภาพกิจกรรม
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการTFE(Teams For Education)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวงศกร  บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)พร้อมด้วยนางอุมากร เกตุอ่างทอง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  เข้าร่วมรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการTFE(Teams For Education)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ต่อคณะกรรมการติดตามสำนักงานศึกษาธิการภาค17 ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ตามโครงการ TFE(Teams For Education)โดยมี ดร.สุรินทร์  แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค17 เป็นประธานมาติดตามโครงการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,20:40   อ่าน 181 ครั้ง