ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.ธวัช  กงเติม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.ประจำเขตตรวจราชการที่ 17)  พร้อมด้วย ดร.วิเชียร  ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมโรงเรียนและนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย flagship project ระยะที่ 2 ของโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งมีนายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มนเรศวรและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ผลการนิเทศพบว่าโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอาชีพสู่การมีงานทำ มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากชุมชนและเครือข่ายว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพของ จ.พิษณุโลก
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,23:04   อ่าน 613 ครั้ง