ภาพกิจกรรม
โครงการรวมพลังสร้างเยาวชนคนดีเมืองพิษณุโลก เวทีประชาคม "ภาพฝันจากฉันสู่เพื่อน"
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)จัดโครงการรวมพลังสร้างเยาวชนคนดีเมืองพิษณุโลก เวทีประชาคม "ภาพฝันจากฉันสู่เพื่อน" โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในวัยเรียน และการจัดการปัญหาต่างๆ อย่างถูกวิธี รู้เท่าอันปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และกิจกรรมการป้องกันปัญหาจากการค้ามนุษย์ในเด็กซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย สอดแทรกเนื้อหาและสร้างความรู้เข้าใจ ตลอดจนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,17:23   อ่าน 243 ครั้ง