ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 17 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อม ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ โดยมี นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ และ นายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมให้ข้อมูล
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,22:20   อ่าน 258 ครั้ง