ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ Mock Assessment ซักซ้อมการประเมินภายนอกรอบที่ 4 สมศ.
วันที่ 12 กันยายน 2562  คณะกรรมการ Mock Assessment คณะที่ 2 นำโดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ซักซ้อมการประเมินภายนอก โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบ 4 โดยมีนายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายธวัช  สิงหเดช ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตัวแทนผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ โดยโรงเรียนมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนการดำเนินงานทั้ง 3 มาตรฐานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 4
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,19:41   อ่าน 820 ครั้ง