ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2562 ณ วัดยางอน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) โดยนางไพทิพย์ โกทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) นำนักเรียน คณะครู ร่วมกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2562 ของโรงเรียนวัดยางเอน โดยนักเรียนและคณะครูร่วมทำและจำหน่ายกระทงเพื่อหารายได้เป็นส่วน
หนึ่งเพื่อทำนุบำรุงวัดยางเอน และเพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามให้กับนักเรียนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,00:42   อ่าน 327 ครั้ง