ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการประเมินภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.
วันที่ 7-9 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยมีนางไพทิพย์ โกทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) คณะครู นักเะรียน นายธวัช สิงหเดช ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายสมชาย เสริมสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตัวแทนจากวัดยางเอนฯ ตัวแทนผู้ปกครองและคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ โดยมีการประเมินเป็นเวลา 3 วัน มีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย คุณประสิทธิ์ มั่นทัพ คุณไพเราะ มีบางยาง คุณฉายา บุญเฉลิม และคุณโสภณา บุณยะกลัมพ โดยได้รับการประเมินตรวจสอบ และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป

ภาพวันที่ 7 มกราคม 2563  
https://photos.app.goo.gl/36V7ENqNsRfTDjTW6
ภาพวันที่ 8 มกราคม 2563
  https://photos.app.goo.gl/3THmBeGyuKU8VgyF9
ภาพวันที่ 9 มกราคม 2563  https://photos.app.goo.gl/QMG54AhhZ22cpCG77
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,17:47   อ่าน 536 ครั้ง