ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ปี 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดประชุมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 11 คน เพื่อชี้แจงจุดประสงค์การฝึกปฏิบัติการสอน การเตรียมตัวเพื่อฝึกประสบการณ์สอน และการมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,10:54   อ่าน 207 ครั้ง