ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองและประชุมนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) โดยนางไพทิพย์ โกทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง และประชุมนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมของวัดยางเอน และการคัดกรองไข้อย่างเข้มงวดจาก อสม.หมู่ 6 ต.ท่าโพธิ์ ที่มาให้บริการ โดยมีการแยกกลุ่มประชุมชั้นเรียน Classroom meeting ตามจุดต่างๆ เพื่อลดความแออัด
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,11:01   อ่าน 159 ครั้ง