ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

1.การปั้นดินน้ำมัน(ปฐมวัย)                                        ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

2.การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ(ปฐมวัย)        ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

3.มารยาทไทย(ป.1-3)                                              ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

4.มารยาทไทย(ม.1-3)                                              ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

5.การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์"(ม.1-3)                           ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญเงิน

6.การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ป.1-3)                            ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

7.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์(ม.1-3)                   ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง(ตัวแทนเขตพื้นที่)

8.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด(ม.1-3)                      ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

9.วงอังกะลุง(ป.1-6)                                                  ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญเงิน

10.การแข่งขันวงดนตรีสตริง(ม.1-3)                              ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง(ตัวแทนเขตพื้นที่)

11.การแข่งขันโครงงานอาชีพ(ป.4-6)                            ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

12.การแข่งขันโครงงานอาชีพ(ม.1-3)                             ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

13.การจัดสวนถาดแบบแห้ง(ป.4-6)                               ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง(ตัวแทนเขตพื้นที่)

14.การจัดสวนถาดแบบชื้น(ม.1-3)                                 ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

15.น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง(ม.1-3)                             ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญเงิน

16.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ม.1-3)         ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทองแดง

17.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(ป.4-6)                  ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญเงิน

18.กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6)                  ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญเงิน

19.กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ม.1-3)                  ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง

20.กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ม.1-3เด็กพิเศษ)      ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง(ตัวแทนเขตพื้นที่)

21.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ป.4-6เด็กพิเศษ)       ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง(ตัวแทนเขตพื้นที่)

22.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง(ป.4-6เด็กพิเศษ)     ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง(ตัวแทนเขตพื้นที่)โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 1335 ครั้ง