ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-6 ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-6 ระดับชาติ ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยได้รับการสนับสนุนจากผอ.วงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ อันดับที่ 4 จากทีมแข่งขัน 12 ทีมจากทั่วประเทศ (ภาคละ 3 ทีม) มีนักเรียนผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย
1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    คุรุวนาภรณ์
2. เด็กหญิงทิพปภา    ขุนทรง
3. เด็กชายพชร    ใจแสน
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางพนมจิต    สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร    เงินเส็ง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 1196 ครั้ง