ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
อนุบาล  
     - รับเด็กที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อน 17 พ.ค.2557)
ประถมศึกษาปีที่ 1
     - เกิดก่อนปีพ.ศ.2553 หรือเด็กที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
     - เด็กที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลักฐานการสมัคร
     1.สำเนาสูติบัตร
     2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเด็กและผู้ปกครอง)
****นักเรียนที่สมัครเรียนใหม่รับทุนการศึกษา 500 บาท****
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ผอ.วงศกร  บุญคง โทรศัพท์ 081-5328135
                           ครูวันเพ็ญ  หลิมศิริวงศ์  โทรศัพท์  081-0446007

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2560,09:03   อ่าน 1089 ครั้ง