ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุะคราะห์)ในวันที่ 12และ15 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนตามข้อตกลงของโรงเรียนและเป็นการปรับสภาพนักเรียนให้สามารถอยู่กับผู้อื่นได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง ตั้งแต่เวลา 07.30 น.-16.30 น.
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,11:02   อ่าน 1142 ครั้ง