กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุมากร เกตุอ่างทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสีนวล กองจิว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางณัฐชากร นุชท่าโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0