กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหฤทยา ทองเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิภาวรรณ ผาติสุวัณณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายยศธร ทราฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1