กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางหฤทยา ทองเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพา ศิริพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาววิภาวรรณ ผาติสุวัณณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1