กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจรูญ เชยล้อมขำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปัญญภัทร เงินเส็ง
ครูอัตราจ้าง